Przemyscy policjanci w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo ...nad wodą" patrolują tereny przy akwenach

Upalne, letnie dni zachęcają do odpoczynku nad wodą. Aby wypoczynek ten był nie tylko przyjemny ale i bezpieczny, przypominamy o konieczności zachowywania podstawowych zasad ostrożności i rozwagi. Nad bezpieczeństwem odpoczywających nad wodą w okresie letnim będą czuwać przemyscy policjanci.

Funkcjonariusze w ramach akcji edukacyjno - informacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo…. nad wodą” z chwilą zakończenia roku szkolnego rozpoczęli wzmożone patrole nad akwenami wodnymi. Chodzi o zwrócenie uwagi społecznej na zagrożenia, jakie nieść może nieodpowiedzialny wypoczynek nad wodą, a w efekcie ograniczenie wypadków podczas takiego wypoczynku. W trakcie dzisiejszego patrolu funkcjonariusze podjęli iinterwencję wobec mężczyzny kąpiącego się w miejscu niedozwolonym na jednym z akwenów w Ostrowie.

Policjanci przypominają:

    wybierając teren do wypoczynku nad wodą pamiętajmy o tym, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych (jeziora, stawy, zalewy, rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli), najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy WOPR-u
    przed kąpielą zapoznajmy się ze wszystkim znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu i zorientujemy się, gdzie znajduje się stanowisko ratownika oraz punkt pierwszej pomocy
    należy pamiętać, że na wejście do wody zezwala biała flaga umieszczona na maszcie kąpieliska. Flaga czerwona oznacza całkowity zakaz kąpieli
    warto rozeznać miejsce kąpieli i eksplorować je stopniowo – nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania do wody. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić nas na urazy, kalectwo, a nawet śmierć – może zdarzyć się, że natrafimy na skaliste dno lub znaczną głębokość i skok do wody zakończy się urazem
    do wody nigdy nie wchodzimy będąc pod wpływem alkoholu. Jak pokazują statystyki, najwięcej utonięć i wypadków nad wodą dotyczy właśnie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu
    również osoby zażywające leki psychotropowe i antybiotyki powinny wystrzegać się pływania
    z kąpieli korzystamy najwcześniej po upłynięciu 30 minut od zjedzenia posiłku
    zadbajmy także o bezpieczeństwo „zdrowotne” - aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego w wodzie, zanurzajmy się stopniowo oraz nie wchodźmy do wody bezpośrednio po dłuższym opalaniu
    pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi pamiętajmy o założeniu kapoka
    brawura i ryzyko przyczyną wypadków - odpoczywając nad wodą pamiętamy także o tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami kąpielisk. Niedopuszczalne jest popychanie czy wrzucanie osób stojących na kładkach lub pomostach do wody. Nie wolno również podtapiać innych pływających.

Szczególną opieką otaczamy dzieci. Pamiętamy o zaopatrzeniu ich w sprzęt umożliwiający bezpieczne korzystanie z wody. Stale obserwujemy osoby małoletnie tak, aby nie doszło do ich niekontrolowanego oddalenia się od brzegu lub wypłynięcia na zbyt dużą głębokość.

Gdy potrzebna pomoc - jeśli podczas odpoczynku nad wodą zauważymy, że ktoś tonie, nie stójmy bezczynnie tylko niezwłocznie udzielmy pomocy. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie przeprowadzić czynności ratunkowych lub podjęcie ich zagrażałoby naszemu bezpieczeństwu, czym prędzej zawiadamiamy wykwalifikowane służby.

Wypoczywając nad wodą dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. W razie zagrożenia wzywamy pomoc.

INFO KMP w Przemyślu